Presikhaaf is een sociaal kwetsbare wijk in Arnhem, waar relatief veel kinderen met ernstig overgewicht wonen. Door een beweegaanbod toe te voegen aan een bestaande leefstijlaanpak, weet Arnhem deze groep én de ouders te bereiken. De gecombineerde aanpak landt intussen ook buiten de wijk.

Het begint al met het lichaamsgewicht zelf: de fysieke extra last zit in de weg als je beweegt. Daarbij komt de sociale component: veel kinderen voelen zich ongemakkelijk als ze echt te zwaar zijn. En voor gezinnen met lagere inkomens kan sporten simpelweg te duur zijn. Ouders in kwetsbare wijken vinden een voorziening ook al snel te ver weg; 500 meter lijkt een soort magische grens voor een activiteit voor hun kinderen. Kortom, zo schetst Kars Deutekom van Sportbedrijf Arnhem de situatie: bewegingsarmoede is een complex probleem. Zoiets kun je alleen maar oplossen met een integrale aanpak die inhaakt op verschillende factoren.

Een interview met

Helen van der Meijden

Kindergezondheidscoach

‘Je moet het hele gezin zien mee te krijgen’

Lees verder

Samen lol krijgen in bewegen

ClubFit GO! sluit aan op GO! (Gezond Onderweg), een bestaande leefstijlaanpak in Arnhem en omgeving. Een kindergezondheidscoach ondersteunt daarin kinderen en ouders bij het maken van gezonde keuzes. Deutekom: ‘Ons project voegt er een beweegelement aan toe. De Arnhemse beweegaanpak werkt volgens het concept 2+1+2=5, dat aansluit bij de beweegnorm voor kinderen om elke dag één uur te bewegen. Het is een combinatie van activiteiten in en rond school: twee uur gymles door een vakleerkracht, één uur iets anders onder schooltijd – bijvoorbeeld pauzesport – en twee uur naschoolse activiteiten. Het gaat niet alleen om méér, maar vooral om béter leren bewegen, elk kind op zijn of haar eigen niveau. Samen bewegen vergroot hun motorische vaardigheden, bevordert het zelfvertrouwen en de kinderen krijgen er ook lol in.’

De kracht van samenwerken

Terwijl de kinderen bewegen, krijgen hun ouders voorlichting over opvoeding, grenzen stellen, gezonde voeding en bewegen. Er zijn vier themabijeenkomsten, verzorgd door de kindergezondheidscoach en een orthopedagoog. De kracht zit volgens Deutekom in het samenwerken tussen GO!, het beweegteam en de scholen. Zo kun je efficiënt omgaan met menskracht en geld. ‘De GO!-structuur lag er al. Mensen in de wijk kunnen makkelijk naar elkaar verwijzen, waardoor de juiste kinderen bij het nieuwe beweegaanbod terechtkomen.’ Inmiddels gaat het niet alleen meer om Presikhaaf, besluit Deutekom. De gecombineerde aanpak is in vijf andere Arnhemse wijken omarmd, en in een paar omliggende dorpen. ‘GO! zit al op dertien plekken. Dat biedt mooie perspectieven voor laagdrempelig beweegaanbod voor kinderen met overgewicht.’

Tip

‘Sluit aan op bestaande structuren en verbind verschillende netwerken aan elkaar.’

Project

ClubFit GO!

Verder lezen of kijken

‘Skillsbox van Presikhaaf Schoolmeubelen helpt om bewegen leuker te maken’

‘Beweegconcept 2+1+2’

Filmpje over de Skillsbox

Volgende

Project

Kinderen en ouders samen helpen bij gezonder leven

KSG