De activiteiten verschillen van pittig tot rustig, en zijn bedoeld voor

mensen met en zonder lichamelijke of geestelijke beperking. Eén ding

staat in Nieuwegein steeds voorop: plezier in bewegen. Samen actief zijn

is gezond, waarbij elkaar kunnen ontmoeten de drijvende kracht is.

‘Als ouderen ergens kunnen dansen, worden ze meestal getrakteerd op oubollige muziek. Hier doen we dat anders, want ouderen willen juist heel graag iets met hun kleinkinderen kunnen delen. Bij ons gaat het er dus wel wat hipper aan toe dan op veel andere plekken.’ Dat zegt projectleider Shirley Weltevreden, eigenaar van De Dansfabriek in Nieuwegein. Vanaf het begin was het haar duidelijk dat plezier voorop moest staan, en niet per se iets serieus als het bevorderen van je gezondheid. Vandaar liever een spannende choreografie die mensen thuis met hun kleinkinderen kunnen instuderen, dan een nuffig bejaarden­dansje.

Lees verder

Een interview met

Bep van Kouwen

Deelnemer

‘Op de dansschool hou je elkaar in beweging’

Gezelligheid werkt aanstekelijk

Dat idee sprak buurtsportcoach Caroline van der Helm erg aan. Bewegen is gezond, maar je houdt het pas vol als het ook nog eens leuk is, zo is haar overtuiging.  ‘In Nieuwegein zien we veel vergrijzing. Mensen blijven langer thuis wonen en voor ouderen moet je activiteiten vooral in hun eigen buurt aanbieden. Vandaar dat we verschillende groepen zijn gestart. Mensen kunnen dansen, maar ook biljarten of tafeltennissen. En een groep mensen met Alzheimer doet spelletjes met peuters.’ Het is duidelijk dat het kunnen ontmoeten van anderen een succesfactor is, vervolgt Weltevreden: ‘Mensen zeggen: samenzijn, dát is het belangrijkste. De gezelligheid werkt ook aanstekelijk, hebben we gemerkt. Mensen komen binnen via Bewegen op Recept van huisarts of fysiotherapeut, maar net zo vaak via een van de deelnemers. Gewoon voor de gezelligheid.’

Ergens bij horen 

Werken met ouderen vergt een speciale instelling van trainers en begeleiders, aldus Van der Helm. ‘Ouderen kunnen erg kritisch zijn. Je moet echt aansluiting met ze willen zoeken, snappen waar ouderen vooral behoefte aan hebben. Maar als ze eenmaal enthousiast zijn, dan gaan ze ook niet meer weg.’ Het gevoel van verbondenheid is meteen ook een voorwaarde voor een goede borging. Vanuit het project is er sterk op ingezet dat sportaanbieders de ouderengroepen als volwaardig onderdeel in hun aanbod opnemen. Weltevreden ziet dat het werkt: ‘Mensen horen echt bij een vereniging en worden voor vol aangezien. Ze dragen me trots hun sportjack met het clublogo. Het gevoel ergens bij te horen houdt ze letterlijk en figuurlijk in beweging.’

Tip

‘Het sociale aspect is cruciaal. Gezellig kunnen kletsen zorgt voor binding met elkaar.’

Project

Bewegen met Plezier

Volgende

Project

Bewegen met Plezier houdt ouderen gezellig actief

Sportimpuls Regulier