Kerkrade staat bekend als een van de ongezondste gemeenten in Nederland. Dat uit zich onder meer in een hoog percentage overgewicht bij de jeugd. Kerkrade gaf een heel eigen draai aan het bestaande leefstijlprogramma Cool 2B Fit. Succesfactoren: multidisciplinair werken en een buddy voor elk kind.

Een lage sociaaleconomische status en soms complexe problemen. Het zijn niet de omstandigheden waarin ouders hun kinderen makkelijk naar een sportvereniging sturen. Kerkrade kent relatief veel van deze gezinnen. Het is een gemeente met gezondheidsachterstanden, waar een gezamenlijke ketenaanpak van belang is. Dat zegt projectleider Olaf Rompelberg van Heton Sportbedrijf. ‘Zo’n 40 procent van de ouders in ons project kan de eigen bijdrage voor Cool 2B Fit niet betalen. Laat staan een heuse contributie voor een sportvereniging.’ Je bent er dus ook niet met wat leuke sportactiviteiten. Afgezien van serieuze steun, bijvoorbeeld uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is een intensieve begeleiding naar gezonder leven nodig. En precies dat doet Cool 2B Fit Kerkrade.

Een interview met

Rachel de Bie

Sportinstructeur

‘Een buddy helpt onzekere kinderen de drempel over’

Lees verder

Ouders blijvend motiveren

Het project richt zich op kinderen tussen 8 en 13 jaar met overgewicht. De kinderen die meedoen zijn erg enthousiast, vertelt Rompelberg, de grote uitdaging is het blijvend motiveren en betrekken van de ouders. Zij moeten hun kind immers wél twee keer per week naar de sportles brengen. Toch lukt dat over het algemeen wel, al was het maar omdat de kinderen zo graag willen. Die doorlopen een intensief programma, inclusief sportkennismakingslessen bij een vereniging naar keuze op basis van een sportkeuzetest. Het varieert van voetballen tot taekwondo, en van judo tot klimmen. Van de eerste groep kinderen die zo is doorgestroomd, is er maar eentje niet doorgegaan met sporten, aldus Rompelberg.

Elk kind een buddy

Heel bijzonder is de multidisciplinaire aanpak in het project. Elk gezin wordt het hele traject intensief begeleid door een team met een psycholoog, een diëtist, een kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Die ondersteunen kind en ouders achttien maanden lang, met elke drie maanden een evaluatiemoment. De bewegingslessen van de kinderen gaan gepaard met groepsbijeenkomsten voor ouders over beweging, voeding en gedragsverandering. Rompelberg: ‘Studenten van Fontys Sporthogeschool in Eindhoven geven de sport- en beweegles en nemen als buddy een paar kinderen onder de hoede. Die persoonlijke benadering werkt heel goed.’ Rompelberg is inmiddels voor 20 uur gedetacheerd bij de gemeente en speelt daar een grote rol in de verankering van de aanpak. ‘Vanuit Cool 2B Fit kunnen we zo de ketenaanpak borgen. En gaan verbreden, zodat we met andere gemeenten samen de hele regio gezonder kunnen maken.’

Tip

‘Sport- en beweegstimulering is een regionale uitdaging. Trek dus samen op met je buurgemeenten.’

Project

Cool 2B Fit Kerkrade

Verder kijken

Filmpje over Cool 2B Fit Kerkrade

Volgende

Project

Persoonlijke begeleiding brengt kinderen én ouders in beweging

KSG