Een duurzaam, gratis beweegaanbod voor kinderen van 2 tot 6 jaar in Almere Stedenwijk. Het was de opzet van een project dat startte vanuit een ‘pedagogisch wijkplan’ voor deze grote achterstandswijk. Plezier in bewegen staat voorop. Plus advies aan ouders om mee te doen.

Het begon allemaal met het Pact Stedenwijk, een ‘pedagogisch wijkplan’ voor gelijke ontwikkelingskansen voor de jeugd, vooral de allerkleinsten. Emile van Delft, teamcoach bij Talent in Opleiding: ‘Je ziet hier veel kinderen met ontwikkelingsachterstanden, in taal, op sociaal-emotioneel gebied en motorisch. Aan die laatste twee kun je met bewegen wat doen. De peuters konden bij ons het Nijntje Beweegdiploma halen, de oudere kinderen volgen een programma dat hun motorische vaardigheden stimuleert.’ Voor veel mensen in Stedenwijk is een sportclub voor hun kind te duur. Er zijn amper clubs met aanbod voor kleuters, waarvoor ouders een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen krijgen. Zo viel een hele groep buiten de boot. In dat gat sprong het project.

Een interview met

Rachid Madani

Vader van Anina Yousra

‘Ze vraagt steeds: is het al weer woensdag?’

Lees verder

Zelf thuis bewegen

Er ontstond een intensieve samenwerking met de drie kinderopvangorganisaties in de wijk, vertelt Van Delft. Die gingen al snel kinderen doorverwijzen, net als de JGZ. ‘Heel belangrijk was ook de mond-tot-mondreclame. Veel mensen kenden ons al van andere activiteiten in de wijk, en leuke dingen praten zich hier snel rond.’ Het idee was niet alleen kinderen aan het bewegen te krijgen, maar ook ouders te stimuleren aan te haken. Wat kun je zelf thuis doen? In veel gevallen zijn ouders daar best voor te porren, merkt Van Delft. Na afloop van het Nijntje-traject was er steeds een ‘warme overdracht’ naar de buurtsportcoach, die de kinderen – 5 jaar inmiddels – én hun ouders begeleidde naar het naschoolse aanbod. In de buurt is van alles te doen, was daarbij de boodschap.

Zichtbaar in de wijk

Een van de succesfactoren is de zichtbaarheid in de wijk. Van Delft: ‘Iedereen kent hier onze oranje-zwarte shirtjes. We zijn als organisatie sterk aanwezig, bijvoorbeeld met activiteiten op de speelveldjes voor de oudere groep. Je wordt vanzelf een soort buurtvader, heb ik gemerkt. Vanuit dat vertrouwen is het makkelijker om ook contact te maken met de jongere kinderen en hun ouders.’ Heel belangrijk voor de continuïteit is de duidelijke steun vanuit de gemeente, besluit Van Delft. Ook het onderwijs is enthousiast. Inmiddels zijn met alle basisscholen afspraken gemaakt over gezondheidsstimulering. Zodat bewegen een mooie plek krijgt in het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de Almeerse jeugd.

Tip

‘Werk niet alleen met grote organisaties, maar denk ook aan zzp’ers. Die zijn er veel in de gezondheidswereld.’

Project

Jong gesport, Altijd gezond!

Volgende

Project

Almeerse kinderen én ouders komen samen in beweging

JILIB