Voor iedereen van 0-100 jaar

172 gehonoreerde projecten

(KSG, 0-4 en 12-18 jaar)

‘Het heeft mij vooral heel goed gedaan, deze activiteiten, voor mijn kind én voor mijzelf. Je maakt sociale contacten en die behoud je waarschijnlijk ook. Je wisselt adviezen met elkaar uit, spreekt over de ontwikkeling van je kind. Je ziet ook echt dat je kind aan het groeien is. Dat is het leuke eraan, vind ik.’

Ouder die deelnam aan een KSG-project
(bron: evaluatie door Mulier Instituut, 2021)

 665 gehonoreerde projecten in 2012 t/m 2015

(alle regelingen)

773 projecten

De doelgroep 4-12 jarigen met overgewicht wordt toegevoegd aan KSG

Cofinanciering van minimaal 15% verplicht gesteld

Maximaal aan te vragen bedrag: € 80.000

Onderzoek Mulier Instituut naar borging projecten 2012 en 2013

Volgens het Mulier Instituut leidt de Sportimpuls tot een groter sportaanbod, een toename van het aantal leden bij sportverenigingen en een betere samenwerking tussen partners als de gemeente, de buurtsportcoach en de sportvereniging.

Laatste ronde gestart

Onderzoek Mulier Instituut naar borging 2014 projecten:

Veranderingen bij deelnemers

Algemeen

Toegenomen zelfvertrouwen

Merendeel deelnemers is van plan te blijven bewegen

Jilib-deelnemers

Beter geworden in sport

Beter geworden in samenwerken

KSG-deelnemers

Betere conditie en motorische vaardigheden

Bewuster voedingspatroon en minder stilzitten

Bewegen met het hele gezin

KSG-deelnemers zijn (vaker) van plan lid te worden van een sportvereniging

1029 gehonoreerde projecten 2012 t/m 2018

Onderzoek Mulier Instituut naar borging 2015-2017 projecten:

Succesfactoren sport- en beweegstimulering

Focus op plezier

Activiteiten dichtbij huis

Stapsgewijze doorstroom naar regulier aanbod

Intensieve begeleiding van deelnemers om een vertrouwensband op te bouwen

Activiteiten in een inspirerende omgeving

Afronden laatste projecten Sportimpuls (gestart in 2018)

Ontwikkeling tools Ouders Erbij en MEIVO-instrument voor monitoring

Over ouderbetrokkenheid:

Traditionele ouderbijeenkomsten met informatievoorziening zijn minder bezocht

Ouder-kind-activiteiten zijn in het algemeen redelijk bezocht

Traditionele ouderbijeenkomsten met informatievoorziening zijn minder bezocht

Slotpublicatie Sportimpuls

Volgende

Tijdlijn

Sportimpuls