In een krimpgebied als Oost-Groningen is sport- en beweegstimulering belangrijk voor de sociale cohesie. Sporten is meer dan alleen je gezondheid bevorderen. Het is ook een manier om je met anderen te verbinden. Als gemeente zetten wij daar gericht op in, bijvoorbeeld met een aanpak als Sportdorp. Niet een paar losse activiteiten, maar met alle sportverenigingen aansluiting zoeken bij de behoeften van alle burgers.

Toen de fusiegemeente Westerwolde ontstond, waren er al drie Sportdorpen. Elke kern maakte er wel deel van uit. Zo’n interventie is mooi, maar het is niet genoeg. Je moet een politieke keuze voor beweegbeleid willen maken. Iedereen roept dat sport belangrijk is, maar in de begroting is het al snel een bezuinigingspost. Bij gemeentelijke herindelingen zie je vaak dat de hoogste tarieven voor sportaccommodaties in het hele nieuwe gebied gaan gelden. Wij hebben dat precies andersom gedaan: het laagste tarief in de fusiegemeenten, dát werd de nieuwe prijs. Zo houd je je sportverenigingen overeind.

Sport is gezond, maar vooral een manier om je te verbinden

Een grote uitdaging is het vrijwilligersbestand. De verenigingsondersteuning vanuit de provincie is daarbij onmisbaar. Vrijwilliger zijn is niet iets vrijblijvends, en als gemeente heb je een duidelijke rol om mensen goed te faciliteren. Wij doen dat onder meer in nauwe samenwerking met het Huis voor de Sport Groningen.

Volgende

Over de toekomst van een krimpregio zijn mensen wel eens somber. Ik zie het veel positiever. Zolang je maar niet in de reflex schiet dat alleen de jeugd de toekomst zou hebben. Voor verenigingen is de oudere doelgroep misschien niet de eerste waar ze aan denken. Maar als je je richt op de groep die juist wél in jouw regio zit, werk je samen aan een leefbare gemeenschap. Daarvoor maak ik me sterk.

Bart Huizing

Wethouder in Westerwolde, onder meer voor sport en leefbaarheid 

Bart Huizing

Gezondheid én

sociale cohesie

Bart Huizing is als wethouder verantwoordelijk voor het sport- en beweegbeleid in Westerwolde. Volgens hem biedt een krimpregio veel kansen, mits je blijft aansluiten bij de behoeften van je burgers. En sterk inzet op het sociale aspect.

Column