Sport- en beweegstimulering is een cruciaal instrument voor gemeenten om gezondheid en welzijn te verbeteren. Maar hoe krijg je de werelden van zorg, welzijn en bewegen bij elkaar? Het ZonMw-programma Sportimpuls heeft meer dan 1000 praktijkprojecten gefinancierd die daarin zijn geslaagd. Overal hebben lokale partners elkaar gevonden om samen de gezondheid in dorpen, buurten en wijken te bevorderen. Die samenwerking smaakt naar meer, zo blijkt uit de mooie voorbeelden in dit magazine. Op heel veel plekken heeft de impuls vanuit het programma gezorgd voor sterke publiek-private partnerschappen.

Gedurende de looptijd is de focus van Sportimpuls verschoven naar kwetsbare groepen. Die hebben soms een extra stimulans nodig om voldoende te bewegen. Denk aan kinderen met overgewicht of jeugd in lage inkomensbuurten. Het was duidelijk dat je ook mensen moet zien te verleiden die niet zomaar naar een sportvereniging of andere beweegaanbieder gaan. 

Praktijkmensen hebben met hun drive veel moois op poten gezet

De grote kracht van Sportimpuls was de hoofdrol voor mensen uit de praktijk. Dit zijn aanpakkers die vaak heel goed weten hoe je mensen – jong en oud – kunt enthousiasmeren. Ik ben er trots op dat we deze praktijkmensen als projectleider hebben laten pionieren. Door hun bevlogenheid kunnen projecten ook echt geworteld raken in de lokale gemeenschap.

Volgende

Sportimpuls heeft een boost gegeven aan het besef dat gezond leven meer is dan stoppen met roken, minder drinken of letten op wat je eet. Meer bewegen heeft een enorm positieve impact op je welbevinden, je sociale contacten én je gezondheid. Nu gaat het erom het enthousiasme vast te houden. De praktijkmensen hebben met hun drive en ambitie veel moois op poten gezet. Het is aan de gemeenten en hun partners om dit te helpen omzetten in duurzame sport- en beweegstimulering.

Frits Oosterveld

Lector Gezondheid & Bewegen, hogeschool Saxion 

Frits Oosterveld

Pionieren én 

bestendigen

Acht jaar was Frits Oosterveld voorzitter van de programmacommissie Sportimpuls. Hij is trots op het pionierswerk dat overal in Nederland is gedaan. Sport en beweging staan veel beter op de kaart, juist ook voor kwetsbare groepen.

Column