Bewegen is voor kleine kinderen niet alleen belangrijk vanwege een gezond gewicht. Ook voor de ontwikkeling van de motoriek is veel bewegen onmisbaar. Een gezonde ontwikkeling gaat letterlijk met vallen en opstaan. Dus: lekker buiten spelen, maar ook zelf je veters strikken. 

‘Bij kinderen tot 4 jaar zie je vaak al wat te weinig bewegen met ze doet. Ouders zetten de kleintjes achter een scherm, waardoor ze erg weinig buiten spelen. Maar ook tandenpoetsen en veters strikken doen kinderen vaak niet meer zelf. Hun grove en fijne motoriek ontwikkelt zich zo onvoldoende.’ Bewegingsarmoede, aldus Marloes Smit van Team Sportservice Schagen, leidt dus niet alleen tot overgewicht. Je ziet de gevolgen ook als een kind bijvoorbeeld niet goed met een lepel kan eten. Schagen wilde wat doen en koos onder meer voor het programma Nijntje Beweegdiploma van de KNGU, de sportbond van de gymclubs. Het bestaat uit twee series van twintig lessen. Smit: ‘De ouders worden nauw bij de lessen van hun kind betrokken en krijgen ook tips mee om thuis meer met hun kind te spelen.’ 

Een interview met

Monique de Vries

Buurtsportcoach

‘Maak van gewone dingen een leuk beweegspel’

Lees verder

Elke dag een uur bewegen

De kinderen komen onder meer na een beweegadvies van de JGZ-verpleegkundige tijdens het 18-maandenconsult. Op basis van de antwoorden op een vragenlijst over bewegen en voeding, krijgen ouders bovendien informatie over het beweegaanbod in de wijk. Smit: ‘Veel ouders denken als eerste aan zwemles, maar er is veel meer mogelijk op deze leeftijd, bijvoorbeeld judo, gymmen of dansen.’ Een ander onderdeel is de inzet van Beweegkriebels in de kinderopvang. In totaal zijn 22 pedagogisch medewerkers van zestien kinderopvanglocaties hiervoor opgeleid. Smit: ‘Daar bewegen de kinderen nu structureel een uur per dag. Dan heb je het over zo’n 450 kinderen die elke dag plezier hebben en weer iets nieuws leren.

Naar andere gemeenten

De aanpak die in het project is ontwikkeld, heeft in Schagen inmiddels een vaste plek gekregen. De samenwerking met de GGD, kinderopvangorganisaties, de kinderfysiotherapeut, de diëtist, het zwembad en de gymvereniging is versterkt. Smit: ‘We weten elkaar nog beter te vinden, ook voor andere activiteiten en leeftijdsgroepen. De sportinstuif waar we ooit mee startten, is inmiddels een jaarlijks evenement. En we gaan onze aanpak uitbreiden naar andere gemeenten. In Den Helder is bijvoorbeeld al een soortgelijke samenwerking opgestart. Je merkt dat het werkt: bij beweegachterstand zie je dat alle betrokkenen nu veel eerder aan de bel trekken. Dat is uiteindelijk alleen maar goed voor de kinderen.’

Tip

‘Spreek mensen aan op hun motivatie voor een gezamenlijk doel: een gezonde, vitale en sociale samenleving.’

Project

Fitte start Schagen

Verder lezen of kijken

– ‘Gratis beweeginstuif voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar

– Fitte Start op de website van Stichting Kinderopvang Regio Schagen

Nijntje Beweegdiploma

Volgende

Project

Ontwikkeling peuters stimuleren door beter bewegen

KSG