Hoofdredactie en productiebegeleiding
Cecilia Ljunggren (ZonMw)
Interviews, teksten en eindredactie
Marc van Bijsterveldt
Ontwerp en technische realisatie
WIM ontwerpers
Adviezen en input
Annemieke Bekkers (ZonMw)
Fotografie columns
Sietske Raaijmakers (SIETS*fotografie)
Fotografie inleiding
Henriëtte Guest
Fotografie overig
Shutterstock, Nationale Beeldbank en betrokkenen projecten. Met dank aan alle bijdragen hiervoor.


Deze publicatie is tot stand gekomen vanuit Sportimpuls. Dit programma is gezamenlijk uitgevoerd door NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Kenniscentrum Sport & Bewegen en ZonMw, en is gefinancierd door het ministerie van VWS.


Dank aan alle projectleiders, deelnemers en andere partners binnen Sportimpuls die hun medewerking aan deze publicatie hebben verleend, in woord en beeld.


Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Bekijk dan de website www.zonmw.nl/sportimpuls. Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het programmateam via sportimpuls@zonmw.nl.


U kunt ons ook volgen op Twitter: @OnderzoekSport


Wilt u artikelen uit deze publicatie delen? Graag! Maar dan wel met een duidelijke bronvermelding en een verwijzing naar www.zonmw.nl/sportimpuls.

Colofon